Studentikoos Centrum Ghendt

De vereniging stelt zich tot doel, buiten iedere religieuze, filosofische of politieke aanhorigheid, om:

  • De studentikoze tradities en gebruiken te bevorderen in het Gentse en Vlaamse studentenleven.
  • De studentikoze liederenkennis te bevorderen in het Gentse en Vlaamse studentenleven.

Dit uittreksel uit de statuten geeft kort en bondig weer waar het Studentikoos Centrum Ghendt voor staat. De Gentse academische ingesteldheid is er steeds een geweest van pluralisme en dit pluralisme dragen ook wij hoog in het vaandel.

De studentikoze geest van SC Ghendt vertaalt zich o.a. in de uitgave van de Gentse studentencodex, samengesteld en geredigeerd tijdens meer dan 2000 uren vrijwilligerswerk (enkel de codex zelf!) De bescheiden opbrengst van deze codex zal herinvesteerd worden in de codex zelf, een toekomstig partiturenboek ter begeleiding van de codex, studentikoos-historische uitgaven en studentikoze projecten. Hiervoor hopen wij samen te werken met de drie studentikoze Gentse konventen zoals het SK Ghendt, FK Gent, HK Gent, de Gentse studenten en hun verenigingen.

Wij hopen met dit initiatief het studentikoze verenigingsleven te promoten en de intrinsieke meerwaarde ervan naar buiten te brengen. Studeren houdt een academische vorming in welke onlosmakelijk verbonden is met sociale vorming, wat een meerwaarde geeft aan het studentenleven en van pas komt in het verdere leven. Het studentikoze verenigingsleven speelt een belangrijke rol in deze sociale vorming. Dit verenigingsleven, met zijn talloze positieve eigenschappen, wensen wij in het daglicht te brengen en op een positieve manier uit te bouwen en te promoten.

Zit je zelf met een ideetje dat je graag zou uitwerken? Contacteer ons gerust en wie weet kunnen we je helpen en/of in contact brengen met anderen…